Aanmelden

Aanmeldings- en contactformulierContactgegevens

locatie Cuijk
Medipoort, eerste etage
Spinding 13-1.02
5431 SN Cuijk

Openingstijden
Dinsdag 08.30 – 17.00
Woensdag 08.30 – 17.00
Donderdag 08.30 – 17.00

locatie St. Anthonis
In praktijk van Ronald Korsten,  fysiotherapie
Zandseveldpad 2
5845 CR St. Anthonis

Openingstijden
Maandag 08.30 – 17.00

Correspondentieadres 
Praktijk voor Psychologie en Psychotherapie de Haas-Willems
Elstweg 38
5437 PE Beers

Telefoon
06-10863382

Email
info@psychotherapiedehaas.nl

Kamer van Koophandel
Nummer 17238906

AGB
AGB-praktijk: 94056901
AGB-hulpverlener: 94007757

Spoedgevallen
Voor spoedgevallen neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.