Persoonsgerichte psychotherapie

Persoonsgerichte psychotherapie is gericht op persoonlijkheidsverandering. Het gaat om een proces van groei en ontwikkeling. Hierdoor worden niet alleen klachten effectief bestreden, maar wordt de algemene levensstandaard in termen van geluk, zingeving en gezondheid verhoogd. Ook wordt de kans op terugval verminderd, evenals de kans dat de ene klacht door de andere klacht vervangen wordt.

Persoonsgerichte psychotherapie is niet uitsluitend symptoom- of klachtgericht. Persoonsgerichte psychotherapie helpt de cliënt emoties gedachten en gedrag te kennen, een plaats te geven en/of te verwerken. Hierbij wordt gekeken naar de samenhang met de eigen situatie en geschiedenis. Men leert zichzelf kennen, leert eigen mogelijkheden benutten en om te gaan met valkuilen, waardoor klachten afnemen. Mensen worden geholpen eigen gedachten, gevoelens en motieven te ervaren en zo nodig keuzen te maken. Bij deze werkwijze leert niet de therapeut aan de cliënt wat hij moet doen, maar de cliënt zelf ontdekt wat hij wil en kan. De therapeut is hier geen leermeester, maar degene die het eigen ontwikkelingsproces van de cliënt bevordert.

Terug

Gegevens

Praktijk voor Psychotherapie
de Haas-Willems

Medipoort, eerste etage
Spinding 13-1.02
5431 SN Cuijk

06-10863382
info@psychotherapiedehaas.nl

Aanmelden

Via onderstaande knop kunt u de aanmeld pagina bekijken en via hier een afspraak maken.

Aanmeld pagina


© Copyright 2021 Psychotherapie de Haas

Website door Wux.nl