Voor verwijzers

Algemene informatie

De behandeling binnen de praktijk voor psychotherapie is gericht op de groep cliënten die veelal kampt met complexe, meervoudige problematiek. Wanneer u inschat, dat de behandeling bij de POH-GGZ, of kortdurende behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) onvoldoende mogelijkheden biedt, dan kunt u verwijzen voor gespecialiseerde GGZ (SGGZ). 

Daarnaast is de praktijk gericht op behandeling van relatieproblematiek. Deze behandeling wordt doorgaans niet vergoed. 

Indien u graag wilt overleggen, dan kunt u contact opnemen via telefoon of mail. Meestal ben ik in gesprek met clienten, maar spreek een boodschap in, dan bel ik zo snel mogelijk terug.

Een verwijzing is mogelijk bij voorkeur via ZorgDomein, maar het kan ook via een verwijsbrief. Hierbij is de volgende informatie van belang:

  • Naam huisartsenpraktijk en verwijzer
  • AGB-code verwijzer 
  • Datum van verwijzing
  • Naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, verzekering en BSN van cliënt
  • Verwijzing voor gespecialiseerde GGZ (SGGZ)
  • Vermoeden van diagnose DSM-5
  • Uw handtekening


Gegevens

Praktijk voor Psychotherapie
de Haas-Willems

Medipoort, eerste etage
Spinding 13-1.02
5431 SN Cuijk

06-10863382
info@psychotherapiedehaas.nl

Aanmelden

Via onderstaande knop kunt u de aanmeld pagina bekijken en via hier een afspraak maken.

Aanmeld pagina


© Copyright 2021 Psychotherapie de Haas

Website door Wux.nl