Algemene informatie

Kosten en vergoedingen

Behandelingen worden vergoed als de huisarts heeft verwezen en als er sprake is van officiële psychische problematiek volgens de DSM-5. Hieronder vallen depressieve klachten, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, posttraumatische stressstoornis, lichamelijke klachten met een (deels) psychische oorzaak.

Niet vergoed worden: werk gerelateerde problemen, relatietherapie, aanpassingsstoornissen, levensfaseproblematiek, slaapproblemen. De kosten hiervan komen geheel voor eigen rekening. De kosten bedragen dan 95 euro per consult.

Als de praktijk een contract heeft met uw verzekeraar, dan worden de kosten rechtstreeks door de verzekeraar aan de praktijk betaald. De verzekeraar zal u het eigen risico in rekening brengen. In 2024 is dat 385 euro.

De praktijk heeft een contract met de volgende verzekeraars:

  • CZ, Ohra, Just en Nationale Nederlanden 
  • DSW, Stad Holland, inTwente
  • Menzis, Anderzorg, HEMA
  • VGZ, IZZ, IZA, Unive, UMC, ZEKUR, Bewuzt
  • Achmea, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, Prolife
  • ONVZ, VvAA, Jaaah
  • ASR, Ditzo
  • Zorg en Zekerheid, AZVZ
  • Eno, Salland

Staat u zorgverzekeraar hier niet bij, informeer dan bij uw verzekeraar of deze toch valt onder een bovengenoemd label. Heeft de praktijk geen contract afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks naar u gestuurd.

Afmelden 

Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan, dient deze 24 uur van tevoren telefonisch of via mail te worden afgezegd. Wanneer afspraken niet afgezegd, of korter dan 24 uur van tevoren afgezegd worden, dan wordt hiervoor 45 euro bij u in rekening gebracht. Let op: de factuur ontvangt u dan zelf. De verzekeraar vergoedt dit niet!

Wachtlijst

De praktijk heeft momenteel gezien de lange wachtlijst een aanmeldstop.  Laatste update: 09-07-2024

Er is geen wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling. 

De wachttijd is in principe niet afhankelijk van waar u verzekerd bent. Ook is er geen verschil in wachttijd qua aard van de problematiek. 

Woont u buiten het Land van Cuijk, dan is het verzoek om een praktijk in uw eigen regio te zoeken.

Wanneer u de wachttijd bij een behandelaar te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Verbetertips en klachten 

Als u vragen, klachten of verbetertips heeft, laat het dan weten. We kunnen dan samen zoeken naar oplossingen en de hulpverlening verbeteren. Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP, Postbus 921, 1006 AP Amsterdam.

Spoed  

Bij spoedgevallen buiten kantoortijd neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Vakantie
In verband met vakantie ben ik afwezig in de maand augustus 2024! Mocht u gedurende deze periode in een crisissituatie verkeren, dan wordt geadviseerd om de huisarts of huisartsenpost te benaderen.  Correspondentie, of ingesproken berichten worden na de vakantieperiode beantwoord.


Gegevens

Praktijk voor Psychotherapie
de Haas-Willems

Medipoort, eerste etage
Spinding 13-1.02
5431 SN Cuijk

06-10863382
info@psychotherapiedehaas.nl

Aanmelden

Via onderstaande knop kunt u de aanmeld pagina bekijken en via hier een afspraak maken.

Aanmeld pagina


© Copyright 2021 Psychotherapie de Haas

Website door Wux.nl