Algemene informatie

Kosten en vergoedingen

Behandelingen worden vergoed als de huisarts heeft verwezen en als er sprake is van een officiële psychische stoornis volgens de DSM-5. Hieronder vallen depressieve klachten, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, posttraumatische stressstoornis, lichamelijke klachten met een (deels) psychische oorzaak.

Niet vergoed worden: werk gerelateerde problemen, relatietherapie, aanpassingsstoornissen, levensfaseproblematiek, slaapproblemen. De kosten hiervan komen geheel voor eigen rekening. De kosten bedragen dan 95 euro per consult.

Als de praktijk een contract heeft met uw verzekeraar, dan worden de kosten rechtstreeks door de verzekeraar aan de praktijk betaald. De verzekeraar zal u het eigen risico in rekening brengen. In 2021 is dat 385 euro.

De praktijk heeft een contract met de volgende verzekeraars:

  • CZ, Ohra, Just en Nationale Nederlanden 
  • DSW, Stad Holland, inTwente
  • Menzis, Anderzorg, HEMA
  • VGZ, IZZ, IZA, Unive, UMC, ZEKUR, Bewuzt, Promovendum
  • Achmea, Zilveren Kruis, Interpolis, FBTO, De Friesland, AON
  • ONVZ, ENO
  • ASR, Ditzo, De Amersfoortse
  • Zorg en Zekerheid

Staat u zorgverzekeraar hier niet bij, informeer dan bij uw verzekeraar of deze toch valt onder een bovengenoemd label. Heeft de praktijk geen contract afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks naar u gestuurd.

Afmelden 

Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan, dient deze 24 uur van tevoren telefonisch of via mail te worden afgezegd. Wanneer afspraken niet afgezegd, of korter dan 24 uur van tevoren afgezegd worden, dan wordt hiervoor 50 euro bij u in rekening gebracht. Let op: de factuur ontvangt u dan zelf. De verzekeraar vergoedt dit niet!

In verband met de coronacrisis kunt u wel zonder kosten afbellen wanneer u gezondheisklachten heeft.

Enkele mededelingen in verband met het Coronavirus:

De werkzaamheden als psycholoog / psychotherapeut kunnen gewoon doorgaan. 
Natuurlijk moeten we ons hierbij wel houden aan de geldende RIVM maatregelen:

- Geen handen schudden
- Afstand houden: minimaal 1,5 meter
- Hoesten en niezen in de elleboog

In onderling overleg zullen we kiezen in welke vorm we onze afspraak laten plaatsvinden. Indien beiden klachtenvrij is dit doorgaans op kantoor. U kunt echter ook kiezen voor bellen of videobellen. Heeft u klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn, of koorts, etc, kom dan niet naar de praktijk. Meld uw afspraak telefonisch af. Hiervoor geldt gedurende de corona maatregelen NIET de 24 uurs regeling.


Wachtlijst

De gemiddelde wachttijd tot het eerste contact bedraagt momenteel 18 weken (actualisatiedatum 04-08-2021).
Er is geen wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling.

De wachttijd is in principe niet afhankelijk van waar u verzekerd bent. Ook is er geen verschil in wachttijd qua aard van de problematiek. 

Wanneer u de wachttijd bij een behandelaar te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

In verband met een vastgesteld budgetplafond is het in 2021 helaas niet meer mogelijk voor mensen die verzekerd zijn bij CZ, Ohra, Just en Nationale Nederlanden om u rechtstreeks aan te melden voor een behandeling. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar, tel. 013-5949110, zij zoeken dan voor u naar een praktijk in de regio die nog wel mensen aannemen mag. Mocht er geen andere praktijk in de directe omgeving gevonden worden, dan krijgt u een brief van uw verzekeraar met ontheffing om toch in behandeling te komen.

Verbetertips en klachten 

Als u vragen, klachten of verbetertips heeft, laat het dan weten. We kunnen dan samen zoeken naar oplossingen en de hulpverlening verbeteren. Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP, Postbus 921, 1006 AP Amsterdam.

Spoed  

Bij spoedgevallen buiten kantoortijd neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.


VAKANTIE

De praktijk is in verband met de zomervakantie gesloten van 26 juli tot en met 13 augustus.
Gegevens

Praktijk voor Psychotherapie
de Haas-Willems

Medipoort, eerste etage
Spinding 13-1.02
5431 SN Cuijk

06-10863382
info@psychotherapiedehaas.nl

Aanmelden

Via onderstaande knop kunt u de aanmeld pagina bekijken en via hier een afspraak maken.

Aanmeld pagina


© Copyright 2020 Psychotherapie de Haas

Website door Wux.nl