Werkwijze bij Psychotherapie de Haas

Voor psychotherapie is een verwijzing door een (huis)arts noodzakelijk. U kunt vervolgens via de website of telefonisch aanmelden. Bij geen gehoor kunt u een boodschap inspreken en dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Intake

Tijdens het eerste gesprek neemt u mee:

  • De verwijsbrief van de huisarts
  • Een legitimatiebewijs
  • Het verzekeringspasje

De therapeut zal twee kennismakingsgesprekken, ofwel intakegesprekken, met u hebben. Daarbij worden vragen gesteld over onder andere uw klachten, uw voorgeschiedenis en wordt uw hulpvraag besproken.

In het kader van de behandeling wordt gebruik gemaakt van diagnostiek- en evaluatievragenlijsten. De praktijk maakt daarbij gebruik van een koppeling met Qualiview. U wordt via email en internet verzocht deze lijsten in te vullen. 

De therapeut geeft de voorkeur aan consulten in de praktijkruimte. Mocht dit een probleem zijn, dan bestaat de mogelijkheid tot het afnemen van een online consult. 

Behandeling

In het derde gesprek formuleren we een behandelvoorstel. Afhankelijk van de klachten en de hulpvraag kiezen we voor een methode, of combinatie van methodes. Er worden behandeldoelen geformuleerd en afspraken gemaakt over duur en frequentie van de behandeling.

Evaluatie

Tussentijds en aan het einde van de behandeling evalueren we deze. Hierbij worden korte (online) vragenlijsten gebruikt. Komt de therapie overeen met je verwachtingen, hoe is het met de ernst van de klachten, zijn er aanpassingen nodig, in hoeverre zijn de doelen bereikt.

Een sessie voor een individuele behandeling duurt 45 tot 60 minuten.

Gegevens

Praktijk voor Psychotherapie
de Haas-Willems

Medipoort, eerste etage
Spinding 13-1.02
5431 SN Cuijk

06-10863382
info@psychotherapiedehaas.nl

Aanmelden

Via onderstaande knop kunt u de aanmeld pagina bekijken en via hier een afspraak maken.

Aanmeld pagina


© Copyright 2021 Psychotherapie de Haas

Website door Wux.nl