EMDR

EMDR is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van traumatische ervaringen. Dit kan zijn een schokkende ervaring, zoals een verkeersongeval of een geweldsmisdrijf.

Dit soort gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen verwerken deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om zich opdringende herinneringen aan de schokkende gebeurtenis, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen/flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Als er aan bepaalde criteria wordt voldaan spreekt men van een Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS).

Behalve voor PTSS kunnen met EMDR ook ander psychische aandoeningen en klachten behandeld worden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om klachten als depressieve gevoelens, fobieën of ander angsten, negatief zelfbeeld, schaamte, verdriet, schuld, boosheid, spanning of vermijding. Uitgangspunt is telkens dat deze klachten zijn ontstaan als gevolg van een of meer beschadigende ervaringen. Daarmee worden gebeurtenissen bedoeld die dusdanige sporen hebben nagelaten in het geheugen van de persoon, dat hij of zij er nog steeds last van heeft. Voorbeelden daarvan zijn emotionele verwaarlozing, akelige ervaringen op medisch gebied, pesterijen of krenkingen in de jeugd, verlieservaringen en andere schokkende, schaamtevolle of anderszins ingrijpende ervaringen. De belangrijkste insteek van de EMDR therapeut is de cliënt helpen de herinneringen aan deze gebeurtenissen te verwerken met de bedoeling daarmee de klachten te verminderen of laten verdwijnen.

Terug

Gegevens

Praktijk voor Psychotherapie
de Haas-Willems

Medipoort, eerste etage
Spinding 13-1.02
5431 SN Cuijk

06-10863382
info@psychotherapiedehaas.nl

Aanmelden

Via onderstaande knop kunt u de aanmeld pagina bekijken en via hier een afspraak maken.

Aanmeld pagina


© Copyright 2021 Psychotherapie de Haas

Website door Wux.nl