Algemene informatie

Kosten en vergoedingen

Behandelingen worden vergoed als de huisarts heeft verwezen en als er sprake is van een officiële psychische stoornis volgens de DSM-5. Hieronder vallen depressieve klachten, angstklachten, persoonlijkheidsproblematiek, posttraumatische stressstoornis, lichamelijke klachten met een (deels) psychische oorzaak.

Niet vergoed worden: werk gerelateerde problemen, relatietherapie, aanpassingsstoornissen, rouwproblematiek, levensfaseproblematiek, slaapproblemen. De kosten hiervan komen geheel voor eigen rekening. De kosten bedragen dan 95 euro per consult.

Als de praktijk een contract heeft met uw verzekeraar, dan worden de kosten rechtstreeks door de verzekeraar aan de praktijk betaald. De verzekeraar zal dit met u verrekenen met het eigen risico. Voor de berekening van het eigen risico hanteert de verzekeraar de startdatum van de behandeling als uitgangspunt.

De praktijk heeft een contract met de volgende verzekeraars:

  • CZ, Ohra, Delta Lloyd
  • DSW, Stad Holland, inTwente
  • Menzis, Anderszorg, HEMA, PMA
  • VGZ, IZZ, IZA, Unive, UMC, ZEKUR
  • Achmea, Zilveren Kruis, OZF, Interpolis, FBTO, Avero, De Friesland zorgverzekeraar
  • Multizorg VRZ, ONVZ, ENO, Zorg en Zekerheid
  • Caresq, Besured, National Academic, Promovendum

Staat u zorgverzekeraar hier niet bij, informeer dan bij uw verzekeraar of deze toch valt onder een bovengenoemd label. Heeft de praktijk geen contract afgesloten met uw zorgverzekeraar, dan wordt de rekening rechtstreeks naar u gestuurd.

In verband met een vastgesteld budgetplafond is het in 2020 helaas niet meer mogelijk voor mensen die verzekerd zijn bij CZ, Ohra, Nationale Nederlanden en Delta Lloyd om u rechtstreeks aan te melden voor een behandeling. U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar, tel. 013-5949110, zij zoeken dan voor u naar een praktijk in de regio die nog wel mensen aannemen mag. Mocht er geen andere praktijk in de directe omgeving gevonden worden, dan krijgt u een brief van uw verzekeraar met ontheffing om toch in behandeling te komen. 

Afmelden

Wanneer een afspraak van uw kant niet kan doorgaan, dient deze 24 uur van tevoren telefonisch of via mail te worden afgezegd. Wanneer afspraken niet afgezegd, of korter dan 24 uur van tevoren afgezegd worden, dan wordt hiervoor 45 euro bij u in rekening gebracht.

Enkele mededelingen in verband met het Coronavirus:
– In onderling overleg wordt gekozen op welke wijze we onze gesprekken vorm geven. Dit kan in de praktijkruimte, via bellen of beeldbellen.
– Bij griep en/of verkoudsheidsklachten worden door mij gesprekken op de praktijk afgezegd.  Ik ga ervan uit dat u eveneens het RIVM-advies opvolgt: bij klachten wordt geadviseerd om thuis te blijven.

Mocht u naar de praktijk komen:
– Geen handen schudden
– Afstand houden: minimaal 1,5 meter
– Hoesten en niezen in de elleboog

Wachtlijst

De gemiddelde wachttijd tussen het eerste contact en de start van de behandeling bedraagt momenteel 14 weken (actualisatiedatum 01-06-2020).
Er is geen wachttijd tussen de intake en de start van de behandeling.

De wachttijd is in principe niet afhankelijk van waar u verzekerd bent. Ook is er geen verschil in wachttijd qua aard van de problematiek.

Wanneer u de wachttijd bij een behandelaar te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met de zorgaanbieder, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Verbetertips en klachten

Als u vragen, klachten of verbetertips heeft,  laat het dan weten. We kunnen dan samen zoeken naar oplossingen en de hulpverlening verbeteren.  Als we er samen niet uitkomen, dan kunt u een klacht indienen bij het NIP, Postbus 921, 1006 AP Amsterdam.

Spoed

Bij spoedgevallen buiten kantoortijd neemt u contact op met uw huisarts of de huisartsenpost.

Vakantie

De praktijk is in verband met zomervakantie gesloten van maandag 20 juli tot en met vrijdag 7 augustus 2020. U kunt in de tussentijd een bericht inspreken op het antwoordapparaat. Vanaf 10 augustus wordt u teruggebeld. Neem bij dringende situaties contact op met uw huisarts of de huisartsenpost, tenzij anders met u afgesproken is.

Gegevens
Praktijk voor Psychotherapie de Haas-Willems

Elstweg 38
5437 PE Beers

06-10863382
info@psychotherapiedehaas.nl
Aanmelden
Via onderstaande knop kunt u de aanmeld- en contact pagina bekijken
Routeplanner
Voor hier uw vertrekpunt in