Voor verwijzers

Algemene informatie

De behandeling binnen de praktijk voor psychotherapie is gericht op de groep cliënten die veelal kampt met complexe, meervoudige problematiek. Wanneer u inschat, dat de behandeling bij de POH-GGZ, of kortdurende behandeling binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) onvoldoende mogelijkheden biedt, dan kunt u verwijzen voor gespecialiseerde GGZ (SGGZ).

Daarnaast is de praktijk gericht op behandeling van relatieproblematiek. Deze behandeling wordt doorgaans niet vergoed. Er is een uitzondering: relatietherapie wordt wel vergoed als er tevens sprake is van een hoofddiagnose, zoals depressieve klachten, angstklachten, of persoonlijkheidsproblematiek.

Indien u graag wilt overleggen, dan kunt u contact opnemen via telefoon of mail.

 

Verwijsformulier

Op het verwijsformulier graag de volgende informatie vermelden:

 • Naam huisartsenpraktijk en verwijzer
 • AGB-code verwijzer
 • Datum van verwijzing
 • Naam, geboortedatum, adres, verzekering en BSN van cliënt
 • Verwijzing voor gespecialiseerde GGZ (SGGZ)
 • Vermoeden van:
  0 angststoornis, waaronder ook PTSS
  0 depressieve klachten
  0 somatoforme klachten
  0 persoonlijkheidsproblematiek
  0 aanpassingsstoornis*
  0 relatieproblematiek*
  0 werk gerelateerde problematiek*
  0 slaapstoornis*
  0 rouwreactie*
  0 levensfase-/identiteitsproblematiek*
 • Uw handtekening

 

* Indien het vermoeden bestaat van deze hoofddiagnose, dan graag de cliënt op de hoogte brengen van het feit dat deze problematiek niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar

Gegevens
Praktijk voor Psychotherapie de Haas-Willems

Elstweg 38
5437 PE Beers

06-10863382
info@psychotherapiedehaas.nl
Aanmelden
Via onderstaande knop kunt u de aanmeld- en contact pagina bekijken
Routeplanner
Voor hier uw vertrekpunt in